Strandhagen består av til sammen av 57 leiligheter på bygg E og F.  VEIHUS utførte innvendig tømrerarbeid i prosjektet for Alento AS. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022