Større / mellomstore Entreprenører som ønsker at sette hele eller dele av jobben bort til våre flinke tømrerlag. Enten det blir som en ren underentreprise eller om det blir som innleie av arbeidskraft.