Bygging av kontorer og hjelpelokaler i prosjektet Fryselager Follestad. VEIHUS utførte innvendig tømrerarbeid i prosjektet Fryselager Follestad i Røyken, for Alento AS. Prosjektet ble ferdigstilt i 2023.