Nordre Jarlsberg Brygge består av til sammen av 54 leiligheter i bygg B, C og E som ligger idyllisk til ved fjorden i Sande. VEIHUS utførte interiør-, eksteriør- og fasadearbeid på bygg C for Alento AS. Prosjektet ble ferdigstilt i 2022.