VEIHUS samarbeidet om å sette opp kontor og hjelpelokaler i Vestby. VEIHUS utførte innvendig tømrerarbeid i prosjektet for Thermica AS. Prosjektet ble ferdigstilt i 2023